Presentation Jag känner att bokflödet blir alltmer nyhetsbaserat, trots att vi har stora möjligheter att i princip göra alla böcker tillgängliga genom digital publicering, så är det en mängd böcker som bara försvinner efter ett fåtal år då förlagen inte längre har dem i lager, storsäljare lyckas få förlängd livslängd med hjälp av pocket…